Čo dula ponúka?

psychickú, emocionálnu oporu žene a jej rodine v období tehotenstva, pôrodu, dojčenia  a šestonedelia
praktické i odborné informácie, resp. kontakt na potrebných odborníkov
pomoc so zostavením pôrodného plánu a výberom pôrodnice
počas pôrodu nepretržitú psychickú i fyzickú pomoc, nefarmakologické úľavové prostriedky, emocionálnu oporu matke i jej partnerovi
taktiež pomoc s prvým priložením dieťatka k prsníku
po pôrode pomoc v šestonedelí, pomoc s rekapituláciou pôrodu
podpora v dojčení
podpora v starostlivosti o dieťatko

Kto vlastne je dula?

Dula (anglicky doula – z gréčtiny) je žena, ktorá poskytuje inej žene „v očakávaní“ psychickú a fyzickú podporu. A to počas tehotenstva, nepretržite počas pôrodu,  po pôrode, v období šestonedelia a dojčenia.

Táto profesia je dnes najviac rozšírená v Spojených štátoch. Diplomované duly (certified doula) si matky buď vyhľadajú samé alebo im dulu odporučí nemocnica, v ktorej chcú rodiť. Niektoré poisťovne pri nadštandardnom poistení služby duly preplácajú. Ak má rodička len základné poistenie, musí si čiastku zaplatiť sama.U nás zatiaľ platí iba druhá spomenutá možnosť.

Rôzne výskumy (ich zhrnutie nájdete v knihe M. Klaus J. Kennel: Porod s dulou, OWP 2003 )  práve takúto podporu uznávajú ako významný element. Taktiež Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) podporuje prítomnosť vyštudovanej  duly pri pôrode. Prítomnosť takto  vyškolenej osoby znamená výrazné zníženie percenta cisárskych rezov, použitia klieští ale i skrátenie prvej doby pôrodnej. Matky častejšie rodia bez použitia chemických  podporných prostriedkov, v nižšej miere potrebujú lieky na tlmenie bolesti a epidurálnu analgéziu.

Dula je pri rodičke, prípadne i jej partnerovi nepretržite, počúva, dodáva pocit bezpečia. Vie  odhadnúť postup pôrodu, navrhnúť rôzne nemedicínske úľavové techniky. Dula neposkytuje zdravotnícke služby ani nezasahuje do práce personálu. Nediagnostikuje, neradí, nerozhoduje. Taktiež nevstupuje do vzťahu matky a personálu.

Služby duly majú pozitívny vplyv i na ďalšie sprievodné aktivity materstva. Zvyšuje sa čas matky strávený s dieťatkom – čo pozitívne vplýva na psychiku oboch, znižuje sa výskyt popôrodnej depresie. Ženy, ktoré majú k dispozícii dulu majú menej problémov s dojčením, resp. ich rýchlejšie prekonajú. Dojčenie trvá v priemere dlhšie ako u iných žien. Matky, ktoré majú „svoju dulu“ hodnotia samé seba pozitívnejšie, sú sebavedomejšie a spokojnejšie s pôrodom. Taktiež viac kladne  opisujú svoj vzťah k dieťatku, jeho schopnosti a pokroky a v neposlednej rade aj jeho zdravotný stav.