Tehotenstvo

Tehuľky, relaxujte…

Tehuľky, relaxujte…

„Pôrodný proces síce funguje ako samovoľná činnosť, zároveň však veľmi citlivo reaguje na všetky matkine myšlienky a pocity. Ak je rodička napätá a úzkostná, necíti dostatok podpory alebo má z rodenia a rodičovstva obavy, priebeh pôrodu môže byť ovplyvnený.

Ak sa však naučí ako počas pôrodu a dojčenia udržať uvoľnenú a kľudnú myseľ, úzkosť a obavy môže prekonať. V tehotenstve a pri pôrode sa navyše ženy obracajú do seba, stávajú sa intuitívnejšie a citovo otvorenejšie. Táto otvorenosť je veľmi dôležitá, pretože sa tak nastávajúca matka pripravuje na to, aby svoje dieťa naplno prijala.“

Pôrod s dulou – Klaus, Kennell

Pôrodnica – príliš rušné miesto

Často sa ma budúce mamky pýtajú čo robiť, keď v nemocnici, kde chcú priviesť na svet svoje bábätko, je priveľa rozruchu, zvukov, ľudí, „vôní“ a pod.

Mnohé ženy, ktoré už rodili, spomínajú na pôrodnicu ako na miesto plné „života“, avšak s minimálnou možnosťou sústrediť sa na seba, svoje dieťa a na spoločný pôrod. Našťastie  mnohé pôrodnice už prichádzajú  na to, že súkromie a intimita, separácia „pacientky“ a snaha nevyrušovať napomáhajú progresii, resp. lepšiemu postupu pôrodu. Zmenili prostredie a mamičky sa môžu sústrediť  viac na seba, ako na okolie.

Čo však  v zariadeniach, kde nie je možné byť v súkromí, kde ešte prostredie nedovoľuje schovať sa pred davom a kde sa zákonite stretnete aj s ďalšími ženami či dokonca s ich partnermi? Ešte stále máme takých zariadení na Slovensku dosť. A tým, že budeme zatvárať ďalšie a ďalšie pôrodnice tomu určite nepomôžeme.

Najväčší problém vidím v tom, že sa zatvárajú práve tie menšie, intímne, rodinné pôrodnice. Mamičky tak musia chodiť rodiť do veľkých kolosov, kde sa súkromie nachádza veľmi ťažko.

Ale rodiť nejako musíme!

Čo teda robiť v tejto situácii, keď niet inej možnosti?   Naučte sa ešte počas tehotenstva  relaxovať alebo vizualizovať.

Je to pomerne jednoduché a pod odborným vedením, s pravidelným skúšaním, to najmä tehotným ide skvele. Pokúsiť sa o to ale môže každá z vás i sama…

Relaxácia a vizualizácia – o čo ide?

Dychové cvičenia a cviky na uvoľnenie svalstva patria k metódam tzv. fyzickej relaxácie. Jej „vyšším“ stupňom je vizualizácia. Rozdiel medzi nimi je v miere pôsobenia.

Všetky tieto metódy sú spravidla spojené s vnútornými zmyslovými predstavami. A to vizuálnymi (zrakovými), ale i čuchovými, sluchovými a hmatovými. Mnoho žien do svojich relaxácií s úspechom zapája aj predstavy chuťové.

Pri nácviku predpôrodnej vizualizácie rešpektujeme aj kinetické vnemy, resp. predstavy spájame aj s pohybom tela, jeho aktivitou, zmenami polôh apod.

Pri pôrode tak žena ovláda svoj vnútorný svet a zároveň je schopná meniť polohy, pohybovať sa, ale  aj reagovať na pokyny personálu s rýchlym návratom do „svojho sveta“.  Taktiež môže kedykoľvek o čokoľvek sama požiadať, opýtať sa, aj odpovedať. A  potom sa znovu, ak chce tak ešte hlbšie, ponorí do svojich predstáv.

Už dávno je známe, že mentálna predstavivosť, stav „psychična“ ovplyvňuje fyziologické zmeny v tele. Takáto relaxácia aj vizualizácia je úplne prirodzenou súčasťou našej mysle. Je to len iný stav vedomia. Je to  pozitívna schopnosť odpútať sa od vonkajšieho sveta, uvoľniť sa, a tak prispieť k žiadanej fyzickej reakcii.

To všetko dáva tehotnej či rodiacej žene možnosť zbaviť sa napätia a stresu, urobiť si pohodlie, uzavrieť sa do seba, pozorovať a povzbudzovať vlastné telo a jemu prirodzené procesy.

Vo chvíli, ak by nastal akýkoľvek problém, je žena schopná spozornieť. Nie je totiž v bezvedomí, ani v tranze, je len ponorená do svojich myšlienok a predstáv.

Na priblíženie uvediem príklad: Ak čítate napínavú knihu, tiež „akoby nevnímate“ okolie, avšak kedykoľvek ste schopní vrátiť sa do prítomnosti. Zároveň ale nemusíte stratiť kontakt s dejom príbehu…

Odbúranie negatívnych vplyvov výraznou mierou napomáha k lepšiemu postupu pôrodu

Mamičky, ktoré vizualizáciu pri pôrode skúsili, uvádzajú kratšiu 1. dobu pôrodnú, menšiu bolestivosť kontrakcií, dobrý pocit zo schopností svojho tela. Nezanedbateľným prínosom je i  radosť zo zvládnutia namáhavej činnosti a skorší a hlbší vzťah k dieťatku, ktoré bolo ich súčasťou. V neposlednej miere je zaujímavé  i nízke percento popôrodnej depresie.

I v období šestonedelia, či po ňom, sú mamičky schopné využiť už naučené postupy a zmierniť tak stres z návalu povinností, spojených so starostlivosťou o dieťatko.

Máte problémy so zvládnutím relaxačných techník?

Niektorým ženám je nepríjemné uvoľniť sa a relaxovať v spoločnosti iných. Môžete to skúsiť najprv doma. Existuje množstvo CD či DVD s „návodom“ či postupom.

Ak to nejde takto, tak to vyskúšajte so skúsenou dulou, alebo iným človekom, vyškoleným v tejto činnosti. Pri nácviku ide o to, aby ste sa naučili odpútať nielen od bolesti, ale aj od iných nepríjemných pocitov, ktoré vás, najmä počas pôrodu, môžu prekvapiť.

V pôrodnici je mnoho vplyvov, ktoré vás od pôrodu mentálne odpútavajú (ruch na pôrodnej sále, iné rodičky, vyšetrenia v čase, ktorý vyberá personál, otázky personálu, rôzne zákroky apod.)

Počas prvej doby pôrodnej

Počas prvej doby pôrodnej, keď sa činnosť vášho tela pomaly rozbieha je to ešte zvládnuteľné. Ale čím viac sa blíži druhá doba pôrodná, tým viac by ste sa mali uvoľniť a poddať reakciám vášho tela. Každá rodiaca žena má počas pôrodu istú inú formu vedomia.

Zážitky mnohých žien hovoria o „tranze“ aj bez toho, aby predtým nacvičovali nejaké relaxačné techniky. Ide o akýsi spontánny únik z reality, ktorý nám príroda poskytla, aby sme tú našu  pôrodnú úlohu, spoločne s bábätkom, krásne zvládli.

Ale vedomá relaxácia a vizualizácia vám v tom môže výrazne napomôcť. Nebojte sa toho, že budete „mimo“. Všetko, čo sa okolo vás deje, všetky slová a množstvo detailov, budete vnímať na podprahovej úrovni a budú nezmazateľne zapísané vo vašej hlave.

Spomínané techniky, predstavy a relaxácie môžu využívať všetky ženy. Každý pôrod postupuje kvalitnejšie, ak je rodička zbavená stresu. Každá žena je „lepšou“ matkou, ak je v pohode, uvoľnená a usmievavá, pripravená s láskou, v pohode si objať svoje bábätko.

Menu